ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ภาคเรียนที่ 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

รายงานการนิเทศแบบบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์7 พ.ย. 2562 18:28โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1


สื่อการสอนภาษาอังกฤษ ศิลปะ ป.1-6

โพสต์28 ส.ค. 2562 20:47โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

คู่มือแนวทางสร้างบรรยากาศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

โพสต์14 ก.ค. 2562 20:57โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลู่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 1

คำศัพท์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระชั้นประถมศึกษา

โพสต์11 ก.ค. 2562 00:45โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คู่มือการนิเทศ โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ปีการศึกษา 2562

โพสต์2 ก.ค. 2562 21:06โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2562 20:04 ]

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ข้อมูลสารสนเทศเครือข่ายวิชาการ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

โพสต์27 มิ.ย. 2562 23:44โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 ก.พ. 2561 23:59โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
    เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถแนบในระบบAMSS ได้ จึงขอแจ้งให้ดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ทางข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือนำส่งและหน้าคำสั่งจะอยู่ที่ ไฟล์อำเภอเมือง

การรายผลการคัดกรอง การอ่านและการเขียน ป.1-6 และ ม.1-3 (ภาคเรียนที่1 ครั้งที่2 เดือนสิงหาคม)

โพสต์16 ส.ค. 2560 02:21โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 02:41 ]

ขอเชิญดาวน์โหลดข้อสอบ การอ่านและการเขียน ป.1-6 และ ม.1-3 (ภาคเรียนที่1 ครั้งที่2 เดือนสิงหาคม)
1-10 of 28