ข่าวประชาสัมพันธ์


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 ก.พ. 2561 23:59โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
    เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถแนบในระบบAMSS ได้ จึงขอแจ้งให้ดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ทางข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือนำส่งและหน้าคำสั่งจะอยู่ที่ ไฟล์อำเภอเมือง

การรายผลการคัดกรอง การอ่านและการเขียน ป.1-6 และ ม.1-3 (ภาคเรียนที่1 ครั้งที่2 เดือนสิงหาคม)

โพสต์16 ส.ค. 2560 02:21โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 16 ส.ค. 2560 02:41 ]

ขอเชิญดาวน์โหลดข้อสอบ การอ่านและการเขียน ป.1-6 และ ม.1-3 (ภาคเรียนที่1 ครั้งที่2 เดือนสิงหาคม)
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดกรงานวิจัยแห่งชาติ

โพสต์4 ส.ค. 2559 02:05โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

รายละเอียดดังแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โพสต์12 ก.ค. 2559 21:08โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดังแนบ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

โพสต์12 ก.ค. 2559 20:59โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

เอกสารดังแนบ

ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โพสต์16 มิ.ย. 2559 02:12โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

ด้วยชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดอบรมพัฒนาความรู้ของครูชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รายละเอียดดังแนบ

โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย "

โพสต์3 มิ.ย. 2559 01:45โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องการอบรม โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย " รายละเอียดดังแนบ

1-10 of 20