การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์4 ก.พ. 2563 01:06โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
รายละเอียด การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563 ( 9 ประเด็น )
ประเด็นที่ 1.6 การประกันคุณภาพการศึกษา
ประเด็นที่ 7 การจัดการเรียนรู้ส่งเสริมวินัยนักเรียน
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 ก.พ. 2563 01:06
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 ก.พ. 2563 01:06
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 ก.พ. 2563 01:06
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 ก.พ. 2563 01:06
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
4 ก.พ. 2563 01:06
Comments