การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์5 ก.พ. 2563 19:52โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ประเด็นที่ 2 การนิเทศภายในโรงเรียน
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ก.พ. 2563 19:52
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ก.พ. 2563 19:52
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ก.พ. 2563 19:52
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ก.พ. 2563 19:52
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
5 ก.พ. 2563 19:52
Comments