การพัฒนาคุณภาพการนิเทศการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์12 ก.พ. 2563 00:51โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ประเด็นที่ 6. การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับการประเมินสมรรถณะ นักเรียนมาตรฐานสากล (PISA)