การพัฒนาตุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษปี 2562 การจัดการสอนแบบ Active Learning

โพสต์20 มิ.ย. 2562 23:54โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ĉ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
20 มิ.ย. 2562 23:54
ĉ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
20 มิ.ย. 2562 23:54
ĉ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
20 มิ.ย. 2562 23:54
Comments