การประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ

โพสต์2 พ.ค. 2559 20:13โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดจัดการประชุมนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ
รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
2 พ.ค. 2559 20:13
Comments