การรายงานข้อมูลการอ่าน การเขียน ครั้งที่ 5 ภายในเดือนมกราคม 2559

โพสต์25 ม.ค. 2559 18:54โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1   [ อัปเดต 25 ม.ค. 2559 18:55 ]
เรียน ผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด
ขอความร่วมมือให้ท่านได้แจ้งให้ครูผู้รับผิดชอบในการรายงานการอ่าน การเขียนภาษาไทยชั้น ป.1-ป.6 (รายงานครั้งที่ 5 ภายในเดือนมกราคม 2559)
ได้เข้าไปตรวจการรายงานข้อมูลในระบบ E-EME โดยเข้าระบบ http://210.1.20.53 เนื่องจากขณะนี้มีบางโรงเรียนที่ยังไม่รายงานผลการสอบดังกล่าวหรือรายงานแล้วแต่รายงานไม่ถูกต้อง ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบและรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มกราคม 2559 ก่อนเวลา 14.00 น.
ĉ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
25 ม.ค. 2559 18:54
Comments