คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

โพสต์11 ก.พ. 2561 23:59โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
เรียนผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน
    เนื่องจากไฟล์มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถแนบในระบบAMSS ได้ จึงขอแจ้งให้ดาวน์โหลดคำสั่งคณะกรรมการการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ได้ทางข่าวประชาสัมพันธ์ หนังสือนำส่งและหน้าคำสั่งจะอยู่ที่ ไฟล์อำเภอเมือง
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.พ. 2561 23:59
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.พ. 2561 23:59
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.พ. 2561 23:59
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.พ. 2561 23:59
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.พ. 2561 23:59
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
11 ก.พ. 2561 23:59
Comments