โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย "

โพสต์3 มิ.ย. 2559 01:45โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แจ้งเรื่องการอบรม โครงการฝึกอบรม "วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย " รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
3 มิ.ย. 2559 01:45
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
3 มิ.ย. 2559 01:45
Comments