ขอเชิญร่วมอบรม วิธีการสอนภาษาไทย ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โพสต์16 มิ.ย. 2559 02:12โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1
ด้วยชมรมส่งเสริมภาษาไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดอบรมพัฒนาความรู้ของครูชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา รายละเอียดดังแนบ
Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
16 มิ.ย. 2559 02:12
Comments