ประกาศผลการประเมินห้องเรียน BBL “ตามโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออกเขียนได้ใน 1 ปี ตามนโยบายให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อเรียนจบ ป.1 ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการ ประเมินผลให้เป็นรูปธรรม ประจำปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1

โพสต์14 ม.ค. 2559 19:05โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ม.ค. 2559 19:05
Comments