ประกาศผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพ “ตามโครงการการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพสู่มาตรฐาน การจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1

โพสต์14 ม.ค. 2559 19:06โดยกลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1

Ċ
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ชัยภูมิ 1,
14 ม.ค. 2559 19:06
Comments